R.M.S.TitanicR.M.S.Titanic
 Zarámované upozornění 	  Zapomeňme na chvíli, že jsme na prahu nového tisíciletí a vraťme
 v navigační kabině	  se časem zpátky až do poloviny dubna roku 1912, na největší loď 
			  světa při její první plavbě, na Titanic. Projděme ji od přídě až
			  po záď, od nejvyšší paluby po nejnižší. Určitě tu někde uslyšíme
			  příjemné skladby Strausse, Dvořáka nebo Offenbacha, které tu 
VLASTNÍCI		  vesele vyhrává lodní orchestr. Když budeme mít štěstí, snad tady
			  někde potkáme i proslulého kapitáne E.J. Smithe na jeho poslední
SUPERLOĎ		  plavbě (bude nejspíš někde na můstku), multimilonáře J.J. Astora
			  s jeho mladičkou manželkou, lodního stavitele Thomase Andrewse
POSÁDKA			  korpulentní uhlobaronku Molly Brownovou, nebo třeba také Rose 
			  de Witt Bucaterovou či Jacka Dawsona. Ale pozor! Ač všude vládne 
CESTUJÍCÍ		  příjemná a pohodová atmosféra, lodní motory tiše hučí,nic netrvá
			  věčně. Někde daleko vpředu, přímo před přídí, zlověstně číhá na
PLAVBA			  svoji oběť veliký ledovec. Nastává noc, nezvykle jasná a chladná,
			  pak slabý, sotva postřehnutelný náraz. Šťastné tváře cestujících
LEDOVEC			  přelétné stín strachu. Kolik zbývá času? Nanejvýš hodina a půl.
KATASTROFA
SPASITEL             				
VYŠETŘOVÁNÍ
HRDINOVÉ A PADOUŠI	  Ještě jednou Vás vítám na stránkách pojednávajích o události, jež
			  mě fascinuje již od malička, nejznámější námořní katastrofě všech
MÝTY A LEGENDY       dob, zkáze Titaniku. Ač od tragické dubnové noci roku 1912 uply-
			  nulo již téměř celé století, vzpomínka na zářící plující kolos
FILMY A LITERATURA     ženoucí se ledovými vodami severního Atlantiku vstříc zániku je
			  stále živá. Přestože tragédii Titaniku překryla již bezprostředně
GALERIE		      po události celá řada katastrof daleko rozsáhlejších rozměrů i
			  následků včetně dvou válek, kdy se svět doslova brodil krví,
ODKAZY           osud obrovského parníku dodnes vyvolává temné mrazení v zádech.
			  Vzpomeňme jen na hysterii, která nás ovládla v roce 1998 s nej-
MAILTO		      novějším filmovým zpracováním tragédie od Jamese Camerona. Na
			  těchto stránkách byste měli najít všechno podstatné, co první
			  plavbu této lodi provázelo, řadu zajímavostí, legend, které se
			  dodnes vypráví, a třeba i zajímavých tipů, co si ještě můžete
			  o Titaniku přečíst.